froga logoa
newsletter
DOAKO JARDUERAK
ACTIVIDADES GRATUITAS

EZAGUTU INDUSTRiA TURISMOA BARRUTIK

CONOCE EL TURISMO INDUSTRIAL DESDE DENTRO

Bisita gidatu bereziak, ate irekiak, familia-planak...

Visitas guiadas, puertas abiertas, planes en familia...

logoak-erakundeak
facebook instagram